Season of Annunciation (മംഗളവാര്‍ത്തക്കാലം)

സീറോ മലബാര്‍ സഭയുടെ ആരാധനാവല്‍സരം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യത്തെ അനുസ്‌മരിക്കുന്ന മംഗലവാര്‍ത്തക്കാലത്തോടു കൂടിയാണ്. ഡിസംബര്‍ 25-ാം തീയതി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുപ്പിറവിയെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ കാലങ്ങള്‍. തിരുപ്പിറവിക്കുമുമ്പ് നാലും തിരുപ്പിറവിക്കുശേഷം രണ്ടും ആഴ്‌ച്ചകളാണ് ഈ കാലങ്ങളിലുള്ളത്. തിരുപ്പിറവിക്ക് ഒരുക്കമായി ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ 25 വരെ മാര്‍ത്തോമ്മാ ക്രിസ്‌ത്യാനികള്‍ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പ് ആചരിക്കുന്നു. ഈശോയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന രക്ഷാകരപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജനനത്തോടുകൂടിയാണല്ലോ. സുറിയാനി ഭാഷയില്‍ ‘സൂവാറാ’ എന്നാണ് മംഗലവാര്‍ത്തക്കാലത്തിന്റെ പേര്. ‘പ്രഖ്യാപനം’, ‘അറിയിപ്പ്’ എന്നൊക്കെയാണ് സൂവാറാ’ എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം. സുറിയാനി ഭാഷയില്‍ ‘യല്‍ദാ’ എന്നാണ്…

Season of the Dedication of the Church (പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം)

ആരാധനാവത്സരത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് ആഴ്‌ച്ചകളാണ് പള്ളിക്കൂദാശക്കാലത്തിലുള്ളത്. പള്ളിക്കൂദാശ എന്നാൽ സഭയുടെ പ്രതിഷ്‌ഠ എന്നാണർത്ഥം. ഈ കാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്‌ച്ച സഭാപ്രതിഷ്‌ഠയുടെ അനുസ്‌മരണം ആചരിക്കുന്നു. മിശിഹാ തന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ അവസാന വിധിക്കുശേഷം പിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ ഈ കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ നാം അനുസ്‌മരിക്കുന്നു. യുഗാന്തത്തിൽ സഭ തന്റെ മക്കളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗീയ ജെറുസലേമാകുന്ന മണവറയിൽ തന്റെ വരനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. സഭാ മക്കളെ കാത്തിരുന്ന നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മുന്നാസ്വാദനം നൽകുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു കൊണ്ട് ദൈവജനം ആരംഭിക്കുന്ന വിശ്വാസതീർത്ഥാടനം തിരുസഭയുടെ സ്വർഗ്ഗീയ മഹത്ത്വ രഹസ്യത്തിൽ പൂർത്തിയാകും വിധമാണ്…

Season of Elijah-Cross-Moses (ഏലിയാ – സ്ലീവാ – മൂശക്കാലങ്ങള്‍)

ഏലിയാ-സ്ലീവാ-മൂശക്കാലങ്ങള്‍ കുരിശിന്റെ വിജയവും കര്‍ത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സെപ്‌തംബര്‍ 14-ാം തീയതി ആചരിക്കുന്ന കുരിശിന്റെ പുകഴ്‌ച്ചയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. മിശിഹായുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനു മുമ്പായി ഏലിയാ വരുമെന്നും (മലാക്കി 4:5) വിനാശത്തിന്റെ പുത്രനുമായി തര്‍ക്കിച്ച് അവന്റെ തെറ്റിനെ ലോകത്തിനു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും ആദിമസഭ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു. കര്‍ത്താവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണവേളയില്‍ അവി ടുത്തോടൊപ്പം ഏലിയായും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വസ്‌തുത ഈ വിശ്വാസത്തിന് ആക്കം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. കര്‍ത്താവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണം അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ പ്രതീകവുമാണല്ലോ. രൂപാന്തരപ്പെട്ട സമയത്ത് മൂശയും അവിടുത്തോ ടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കാം സ്ലീവ നടുവില്‍ വരത്തക്ക…

Season of the Growth of the Church (കൈത്താക്കാലം)

നമ്മുടെ കര്‍ത്താവിന്റെ പന്ത്രണ്ടു ശ്ലീഹന്മാരെ അനുസ്‌മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. സാധാരണമായി ഏഴ് ആഴ്‌ച്ചകള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഈ കാലത്തെ ‘കൈത്താക്കാലം‘ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ‘കൈത്ത’ എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം ‘വേനല്‍’ എന്നാണ്. വേനല്‍ക്കാലത്താണല്ലോ വിളവെടുപ്പും ഫലശേഖരണവും നടത്തുക. ശ്ലീഹാക്കാലത്തെ പ്രേഷിതപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടപ്പെട്ട സഭാതരു വളര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ കാലം നമ്മെ ഓര്‍പ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലം “സഭയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ” കാലമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സഭയുടെ വളര്‍ച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ഈ ലോകത്തില്‍ മിശിഹായ്‌ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന…

Season of the Apostles (ശ്ലീഹാക്കാലം)

പന്തക്കുസ്‌താത്തിരുനാള്‍ തുടങ്ങിയുള്ള ഏഴ് ആഴ്‌ച്ചകളാണ് ശ്ലീഹാക്കാലം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു പ്രത്യേകമായി പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന കാലമാണിത്. രക്ഷാചരിത്രവുമായി അഭേദ്യബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ് പന്തക്കുസ്‌ത. ഇസ്രായേല്‍ ജനം വിളവെടുപ്പിനോടുബന്ധപ്പെടുത്തി ‘പന്തക്കുസ്‌താ’ത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷിച്ചിരുന്നതായി നാം പഴയ നിയമത്തില്‍ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ‘പന്തക്കുസ്‌ത’ എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം അമ്പത് എന്നാണ്; അമ്പതാം ദിവസത്തെ തിരുനാള്‍. വിളവെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ ഫലസമര്‍പ്പണത്തിന്റെ തിരുനാളായിരുന്നു അത്. പിന്നീടാണ് ഇസ്രായേല്‍ ജനം ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള ദൈവജനമായിത്തീര്‍ന്നതിന്റെ ഓര്‍മ്മയാചരണമായി ഈ തിരുനാള്‍ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഈ തിരുനാളിനു ‘പുതിയ’ അര്‍ത്ഥം…

Season of Resurrection (ഉയിര്‍പ്പുകാലം)

ഉയിര്‍പ്പുതിരുനാള്‍ മുതല്‍ പന്തക്കുസ്‌താ വരെയുള്ള ഏഴ് ആഴ്‌ച്ചകളാണ് ഉയിര്‍പ്പുകാലം. രക്ഷകന്റെ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ കൈവന്ന പുതുജീവനില്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണിത്. ഈ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ കാലത്തിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളിലും ഗീതങ്ങളിലും ഉള്ളത്. ഈശോമിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനം, പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സാത്താന്റെയും മേല്‍ അവിടുന്നു വരിച്ച വിജയം, അതുവഴി ഭോഷത്തത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ കുരിശ് രക്ഷയുടെയും മഹത്ത്വത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായി മാറുന്നത്, ഈശോയുടെ ഉയിര്‍പ്പ് നമ്മുടെ ഉയിര്‍പ്പിന്റെ അച്ചാരം, അവിടുത്തെ ഉയിര്‍പ്പ് ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ കാലത്തിലെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയങ്ങള്‍. ആദിമസഭയില്‍ മാമ്മോദീസ നല്‍കിയിരുന്നത് ഉയിര്‍പ്പു തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു. വി….

Season of Lent (നോമ്പുകാലം)

ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണല്ലോ രക്ഷാകര കര്‍മ്മങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ഉത്ഥാനവും. ദനഹാക്കാലത്തിനും ഉയിര്‍പ്പുതിരുനാളിനും ഇടയ്‌ക്കുള്ള ഏഴ് ആഴ്‌ച്ചകള്‍ പ്രാര്‍തനയ്‌ക്കും പ്രായശ്ചിത്തത്തിനും ഉപവാസത്തിനുമായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ നാല്പതു ദിവസത്തെ ഉപവാസമാണ്  “വലിയ നോമ്പ്’” എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എങ്കിലും നാം സാധാരണമായി “അമ്പതുനോമ്പ്’” എന്നാണ് ഈ കാലത്തെ വിളിക്കുക. മാര്‍ത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ “പേത്തുര്‍ത്താ’ ഞായര്‍ മുതല്‍ ഉയിര്‍പ്പു തിരുനാള്‍വരെ നോമ്പു നോക്കിയിരുന്നതാകാം “അമ്പതു നോമ്പ്’ എന്നു പറയാനുള്ള കാരണം. “പേത്തുര്‍ത്താ’ എന്ന സുറിയാനി പദത്തിന്റെ…

Season of Epiphany (ദനഹാക്കാലം)

ഉദയം, പ്രത്യക്ഷവത്‌കരണം, ആവിഷ്‌കാരം, വെളിപാട് എന്നെല്ലാം അര്‍ത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് ദനഹാ. ‘ദനഹാ’ക്കാലത്തില്‍, ജോര്‍ദാന്‍ നദിയില്‍ വച്ച് ഈശോയുടെ മാമ്മോദീസാ വേളയില്‍ ആരംഭിച്ച അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷവത്‌കരണമാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ഈശോ സ്വയം ലോകത്തിനു വെളിപ്പെടുത്തുകയും, പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും അതു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു: ‘ഇവന്‍ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു; ഇവനില്‍ ഞാന്‍ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു‘ (മത്താ 3:7). പരിശുദ്ധ തിത്വരഹസ്യം ഈശോമിശിഹായുടെ മാമ്മോദീസായില്‍ വെളിവാക്കപ്പെട്ടു. ജനുവരി ആറാം തീയതി ആഘോഷിക്കുന്ന കര്‍ത്താവിന്റെ ‘ദനഹാ’ത്തിരുനാളിനെ കേരളത്തിന്റെ വടക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ‘പിണ്ടികുത്തി‘ പെരുന്നാളെന്നും തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ‘രാക്കുളി‘ പെരുന്നാളെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ‘ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ’…